język_Migowy Szkoła Nekla BIP Szkoła Nekla
youtube Zespół Szkół w Nekli twitter Zespół Szkół w Nekli Szkolna Stacja Meteorologiczna - Zespół Szkół w Nekli

Nasza strona została odwiedzona 8839156 razy.

Zespół Szkół w Nekli    
  • Slajd 2
  • Slajd 1
Zespół Szkół w Nekli    
| środa 28 lutego | 13:11:41
  • pogoda nekla
  • stacja meteo nekla
| środa 28 lutego | 13:11:41

Dziś są imieniny: Romana, Ludomira, Lecha

Do zakończenia roku szkolnego pozostało:

  • laboratoria przyszłości
  • Gsuite
  • Roboty ZS Nekla
  • Ucz się 1
  • Uczę się

SiłowniaRegulamin siłowni Zespołu Szkół w Nekli

1. Każdy klient siłowni zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu siłowni.
2. Zabrania się wstępu na siłownię osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
3. Klienci siłowni zobowiązani są do bezwzględnego respektowania poleceń opiekuna siłowni pana Mateusz Jackowskiego.
4. Klientem siłowni może zostać osoba pełnoletnia oraz osoba która ukończyła 16 rok życia i posiada pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.
5. Na siłowni wymagany jest strój sportowy i obuwie sportowe (wymagane jest posiadanie obuwie na zmianę).
6. Opiekun zobowiązany jest udzielić instruktażu o sposobie obsługi maszyn i urządzeń znajdujących się w siłowni osobom, które pierwszy raz uczestniczą w zajęciach.
7. Klienci zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie sami zapanować.
8. Klienci zobowiązani są do zachowania porządku po zakończeniu ćwiczeń (odłożenie na właściwe miejsce używanych przyrządów ) oraz czystości stanowisk (obowiązkowo ręcznik położony na tapicerce urządzeń).
9. Zabrania się spożywania posiłków na terenie siłowni.
10. W czasie pobytu na siłowni klienci na własną odpowiedzialność pozostawiają w szatniach rzeczy wartościowe (telefony, dokumenty, pieniądze, kluczyki do aut). Zalecamy zabieranie rzeczy wartościowych, odpowiednio spakowanych ze sobą na siłownię.
11. Klient, który nie posiada zaświadczenia lekarskiego mówiącego o braku przeciwwskazań korzysta z siłowni na własną odpowiedzialność.
12. Klient, który w czasie ćwiczeń lub pobytu na siłowni źle się poczuje zobowiązany jest natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić opiekuna siłowni.
13. Opiekun siłowni ma prawo przerwać ćwiczenia jeśli stan zdrowia klienta nie pozwala na dalsze ich kontynuowanie i na życzenie klienta wezwać lekarza pogotowia ratunkowego.
14. Opiekun siłowni oraz klient, który został poszkodowany na skutek zdarzenia losowego zobowiązani są sporządzić protokół powypadkowy oraz własnoręcznie go parafować.
15. Opłaty i godziny otwarcia:
Siłownia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00-21.00. W indywidualnych przypadkach jest możliwość umówienia na wcześniejszą godzinę.
Jednorazowy pobyt na siłowni trwa 1 godzinę.
Opłatę za pobyt na siłowni można dokonać tylko przelewem na rachunek bankowy Zespołu Szkół w Nekli w tytule wpisując opłacany miesiąc oraz imię i nazwisko klienta.
Bank Spółdzielczy w Kostrzynie, ul. Warszawska 4, 62-025 Kostrzyn Wlkp.
Nr rachunku: 44 9075 0009 0104 3923 2000 0010
Karnet 5 godz./miesiąc – 50zł.
Karnet 10 godz./miesiąc – 80zł.
Karnet 20 godz./miesiąc – 120zł.

Dyrektor Zespołu Szkół w Nekli


Na chwilę obecną posiadamy trzy profesjonalne maszyny do ćwiczeń siłowych firmy Marbo Sport.
- maszyna na wolny ciężar na mięśnie barków;
- maszyna na wolny ciężar na mięśnie nóg (czworogłowy uda);
- maszyna na wolny ciężar na mięśnie pleców.
W siłowni znajduje się również nowa ławka prosta z gryfem olimpijskim.
W siłowni znajdują się również trzy nowe maszyny do treningu cardio:
- bieżna treningowa Turbo X1 LED – Gymost;
- elektromagnetyczny trenażer eliptyczny (orbitrek) Turbo E12 LED – Gymost;
- rower elektromagnetyczny Turbo B11 LED – Gymost.
Celem nowego wyposażenia i udostepnienia siłowni jest przede wszystkim rozszerzenie oferty sportowej i dostępność dla mieszkańców naszej gminy. Ofertę naszej siłowni kierujemy zatem w pierwszej kolejności dla osób mniej zaawansowanych i początkujących, którzy na profesjonalnym sprzęcie będą mogli dbać o swoje zdrowie i sprawność fizyczną. Oczywiście osoby zaawansowane treningowo, również będą mogły znaleźć coś dla siebie i przy odpowiedniej wiedzy wykonać profesjonalny trening.
 
Siłownia będzie otwarta od poniedziałku do piątku, w godzinach 14.00-21.00. W indywidualnych przypadkach będzie również możliwość umówienia stałych terminów w godzinach przedpołudniowych.
Dla komfortu ćwiczących grafik będzie tak stworzony, że każdy dla klient (lub grupy klientów) będzie miał pełną godzinę zegarową na ćwiczenia. i około 10 minut na przebranie lub prysznic.
Rezerwację terminów można dokonywać telefonicznie (Mateusz Jackowski – 509150697) lub poprzez komunikator Messenger - Siłownia Zespołu Szkół w Nekli.

Galeria zdjęć: Siłownia

Siłownia - Zdjęcie: 1/11
Siłownia - Zdjęcie: 2/11
Siłownia - Zdjęcie: 3/11
Siłownia - Zdjęcie: 4/11
Siłownia - Zdjęcie: 5/11
Siłownia - Zdjęcie: 6/11
Siłownia - Zdjęcie: 7/11
Siłownia - Zdjęcie: 8/11
Siłownia - Zdjęcie: 9/11
Siłownia - Zdjęcie: 10/11
Siłownia - Zdjęcie: 11/11
© Copyright 2024 Zespół Szkół w Nekli
stopka strony - Szkoła w Nekli