BIP Szkoła Nekla
facebook Zespół Szkół w Nekli
youtube Zespół Szkół w Nekli twitter Zespół Szkół w Nekli Szkolna Stacja Meteorologiczna - Zespół Szkół w Nekli

Nasza strona została odwiedzona 3992324 razy.

Zespół Szkół w Nekli    
  • Slajd 2
  • Slajd 1
  • pogoda nekla
  • stacja meteo nekla
| sobota 8 maja | 05:28:05

Dziś są imieniny: Stanislawa, Lizy, Wiktora

Do zakończenia roku szkolnego pozostało:

  • Żonkile

Artykuły / Majowe święta

dodane w piątek 30 kwietnia 2021 r., przez Agnieszka Kotowicz

Majowe święta

Przed nami majowe dni świąteczne: Święto Pracy, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Święto Konstytucji Trzeciego Maja.

1 maja: Święto Pracy – Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy

Święto pracy tradycyjnie obchodzone jest 1 maja. To również Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, który kultywowany jest w wielu krajach na świecie.

Od 1890 roku 1 maja jest więc ustanowiony świętem pracy. W Polsce do rangi święta państwowego urosło jednak dopiero po II wojnie światowej w 1950 roku, choć obchodzone było znacznie wcześniej.

2 maja: Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Dzień Polonii i Polaków za Granicą

Co roku tego dnia Polacy z dumą eksponują flagi na zewnątrz. Każdy z nas może uczcić Biało-Czerwoną poprzez jej wywieszenie np. w oknie lub na balkonie swojego mieszkania czy przed domem.

3 maja: Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Po pierwszym rozbiorze Polski rosła grupa polityków, którzy chcieli wprowadzić w Polsce reformy. Przeciwny tym zamierzeniom obóz opozycji magnackiej był wrogi wszelkim reformom i zamierzał nadal opierać się na protekcji rosyjskiej. Król i stronnictwo dworskie dążyło do wzmocnienia władzy królewskiej i powiększenia sił zbrojnych, ale w oparciu o carat. Walka między tymi stronnictwami miała się rozegrać na Sejmie, który rozpoczął obrady w 1788 roku. Ze względu na znaczenie uchwalonych na nim reform nazwano go Sejmem Wielkim. Największym jego osiągnięciem było uchwalenie konstytucji 3 maja 1791 roku.

 

 „Mazurek Trzeciego Maja”

 

  1. Witaj majowa jutrzenko,

świeć naszej polskiej krainie.

Uczcimy ciebie piosenką,

która w całej Polsce płynie.

Ref. Witaj Maj, Trzeci Maj,

u Polaków błogi raj!

 

  1. Nierząd braci naszych cisnął,

gnuśność w ręku króla spała.

A wtem Trzeci Maj zabłysnął,

i nasza Polska powstała.

Ref. Witaj Maj, Trzeci Maj,

wiwat wieki Kołłątaj!

 

III. Ale chytrości godzina,

młot swój na nas gotowała.

Z piekła rodem Katarzyna,

Moskalami kraj zalała.

 

Ref. Chociaż kwitł piękny maj,

rozszarpano biedny kraj.

 

  1. Wtenczas Polak ze łzą w oku,

smutkiem powlókł blade lice.

I Trzeciego maja w roku,

wspomniał lubą rocznicę.

 

 „Trzeci Maj”

Cała stolica od rana,

huczy, jak rzeka wezbrana.

Poprzez ludu gwarne mrowie,

ciągną na zamek posłowie.

We wielkiej sali zamkowej,

gromkie okrzyki, przemowy.

Wchodzi król. W radosnej wrzawie,

zebranych wita łaskawie.

Nagle milknie ciżba zbita,

marszałek uchwałę czyta.

Wielka ma zawitać zmiana:

wolność, równość wszystkim dana.

Wszyscy zjednoczą się w pracy:

szlachta, mieszczanie, wieśniacy.

Lecz wszyscy też w równej mierze,

Polsce winni służyć szczerze.

 

Konstytucja wprowadzała trójpodział władzy. Wydzielono władzę ustawodawczą (sejm), wykonawczą (król i rząd) oraz niezawisłe sądy. Ponadto zniesiono wolną elekcję i przestała obowiązywać zasada liberum veto.

Twórcami konstytucji byli między innymi Stanisław Małachowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj.

Była to pierwsza konstytucja w Europie i druga na świecie! Dlatego jesteśmy z niej dumni!

Święto Konstytucji 3 maja obchodzono do ostatniego rozbioru. Świętowanie 3 Maja było zakazane we wszystkich zaborach, dopiero po I WŚ kiedy Polska odzyskała niepodległość Święto Konstytucji 3 maja zostało wznowione. Podczas II WŚ, w czasie okupacji niemieckiej i radzieckiej, obchody zostały zdelegalizowane. Dopiero w 1981 roku władza ludowa zezwoliła na uroczystości. Od 1989 roku Święto Konstytucji 3 maja znów jest świętem narodowym, a od 2007 roku obchodzone jest również na Litwie.

© Copyright 2021 Zespół Szkół w Nekli, strona Gimnazjum All Rights Reserved.
stopka strony - Szkoła w Nekli